Husdjurspedagogik

Lite om husdjurspedagogik vid veterinärbesök

Att besöka en veterinärklinik är oftast stressfyllt för många husdjur. Vi kan tillsammans hjälpa till att minska oron på olika sätt. Om du själv känner dig stressad förmedlar du mycket lätt den känslan till ditt husdjur. Försök att hålla dig lugn i samband med veterinärbesöket!

Redan i väntrummet kan du hjälpa ditt och andras djur genom att stänga av ljudet på mobiltelefonen och endast föra lågmälda samtal som inte stör de som är inne på undersökningsrummen. Katterna har ofta transporteras i en bur och åkt bil vilket de inte alltid är så vana vid, det kan skapa stor oro och stress hos dem. Hundarna är oftast mer vana att åka bil men blir inte sällan oroliga i väntrum och undersökningsrum då de känner "doften" av de stresshormoner som andra djur utsöndrat. Då är det skönt för husdjuren om veterinärpersonalen inte kastar sig över dem direkt och börjar undersöka, vilket kan öka stressen och kännas hotfullt, utan istället "nonchalerar" patienten initialt så att de får tid att undersöka omgivningen och förhoppningsvis finna lite mer ro medan husse/matte samtalar med veterinären om besöksorsaken.

Inne på undersökningsrummet kan du gärna öppna kattburen så att din katt törs ta sig ut av egen nyfikenhet när den är "mogen" för det och ta gärna av kopplet på hunden för att lätta på tvånget.  Om du vet att du har ett lättstressat djur, låt dem då stanna kvar i bilen eller ta en liten promenad/stanna utanför kliniken tills du vet att ni får komma direkt in på undersökningsrummet. Allt för att minska stressen hos ditt djur! Kvaliteten på undersökningen blir dessutom bättre och mer rättvisande på en så lugn individ som möjligt.

Den lilla kliniken har större möjligheter att hålla stressnivån hos de flesta husdjur på en rimlig nivå, men även hos oss uppstår ibland väntetider. Hjälp ditt husdjur och dig själv och tänk efter före vad du tror är bäst för ditt eget husdjur. Vi är alltid flexibla! På så sätt kan du hjälpa till att få de bästa förutsättningarna för ett lyckat veterinärbesök.