Resa utomlands

Pass & vaccination

För att resa till ett annat EU-land ska djuret vara idmärkt, antingen med mikrochip eller tatuering i örat, och ha ett pass. Pass utfärdas på kliniken. Dessutom krävs att djuret är vaccinerat mot rabies (undantaget Norge som för närvarande inte kräver rabiesvaccination för djur från Sverige). Grundvaccinet ges tidigast vid 3 månaders ålder med komplettering efter ett eller tre år beroende på typ av vaccin. Grundvaccinet ska ges senast 21 dagar innan utresa. Före resa till länder utanför EU finns inga generella krav. Du får själv kontrollera vilka krav som ställs för det land du reser till. Läs här för utförligare information om vad som gäller:
Jordbruksverket - In- och utförsel av hundar och katter

Många smittsamma sjukdomar hos hund är är mycket vanligare i andra länder. Du kan läsa mer om vad du bör tänka på här:
SVA - Resa med hund

Nedan finns information om några av sjukdomarna som kan drabba ditt djur vid utlandsresa

Leptospiros är en sjukdom som är vanlig i Syd-och mellaneuropa. Sjukdomen kan vara livshotande. Leptospiros är en zoonos, dvs en sjukdom som kan drabba både människor och djur. En typisk smittväg är stillatående vatten där infekterade djur har kissat. Hundar kan bli mycket sjuka, medan katter inte är speciellt känsliga för leptospirabakterier. Ska du resa med din hund till Syd-eller mellaneuropa rekommenderas därför att du vaccinerar din hund mot leptospiros. Grundvaccination görs genom två sprutor med 3-4 veckors mellanrum. Därefter en gång/år. Du kan läsa mer om leptospiros här.

Tropisk hjärtmask finns framför allt i södra Europa och smittar via myggor. Hos katt är sjukdomen inte lika vanlig som hos hund. Maskarna växer till i kärlen i djurets lungor. Hjärtmasken är svårbehandlad. Infektionen kan förebyggas med  t ex Milbemax som köps receptfritt på apotek. Du kan läsa mer om Tropisk hjärtmask här.

Leishmanios finns framför allt i södra Europa och smittar via nattaktiva sandmyggor (fjärilsmyggor). Inte heller den är lika vanlig hos katt som hund. Hos hund leder infektionen inästan alltid till systemsjukdom och död. Det finns fall där människor misstänks ha smittats via en infekterad hund. Inkubationstiden är lång och det finns ingen behandling som säkert visats bota infekterade hundar från Leishmanios. Smittan kan förebyggas med Scalibor halsband som köps receptfritt på apotek. Du kan läsa mer om Leishmanios här.

Resa till Norge, Finland (Åland), Norge, Storbritannien, Irland och Malta

Till dessa länder krävs även att hunden avmaskas mot dvärgbandmask hos en veterinär 1-5 dagar innan inresa till landet. Avmaskningsmedlet, som ska innehålla Prazikvantel, är receptfritt och köps på apoteket och tas med till veterinären.För katten krävs idmärkning men vare sig pass eller avmaskning.

Läs här för utförligare information om resa till Norge