Hälsokontroll

Vi hjälper till att förlänga livskvaliteten för ditt husdjur

Med god omvårdnad lever våra katter och hundar allt längre. Precis som hos människor kan även våra husdjur drabbas av åldersrelaterade sjukdomar. Tyvärr upptäcks de många gånger när sjukdomen gått för långt med sämre behandlingsresultat som följd. En seniorhälsokontroll varje år från att djuret är 7-8 år gammalt ger större möjlighet att upptäcka eventuell sjukdom i ett tidigt skede och därmed kunna sätta in behandling som ger fortsatt hög livskvalitet för hunden eller katten.