Urinvägsproblem

Urinvägsinfektion

Hund

Urinvägsinfektion beror på att bakterier tagit sig in i urinrör och urinblåsa. Det drabbar framför allt tikar. Symtom på urinvägsinfektion kan vara:

  • Hunden kissar ofta men små skvättar
  • Ibland förekommer blod i urinen
  • Uppvisar smärta vid urinering
  • Nedsatt allmäntillstånd

Katt

Att bakterier orsakar urinvägsinfektion drabbar främst äldre katter. Symtomen vid urinvägsinfektion är desamma som hos hund (se ovan). Ett symtom för katter kan också vara att de kissar på andra ställen än på lådan.

Vid symtom på urinvägsinfektion – kontakta veterinär. Diagnos på urinvägsinfektion görs framför allt genom ett urinprov, helst morgonurin. Infektionen behandlas genom antibiotika, smärtstillande samt anti-inflammatorisk medicin.

Urinsten

Det finns även andra urinvägssjukdomar som kan drabba ditt djur. Kristaller (urinsten) i urinen drabbar oftare handjur än honor då deras urinrör är smalare och längre. Djur som dricker lite har större risk att få urinsten. I vissa fall räcker det med med ett specialfoder för att lösa upp kristallerna. De kan i andra fall behöva avlägsnas kirurgiskt. Urinsten kan vara en bakomliggande orsak till urinvägsinfektion.

Om din hund eller katt har svårighet att kissa ska veterinär kontaktas direkt! Ett urinstopp kan vara livshotande.

Felin idiopatisk cystit (FIC)

är en inflammation i urinblåsan hos katter. Den kan orsakas av en retning i blåsan men vanligt är också stress, dvs situationer som katten kan uppleva som stressfylld. Vid FIC kissar katten lite och ofta och urinen kan även vara blodblandad. Symtomen är alltså lika som vid urinvägsinfektion. Det är viktigt att utreda den bakomliggande orsaken till problemet. Behandlingen mot FIC är kosttillskott och antiinflammatorisk medicin. Viktigt är också att katten dricker mycket.