Resa utomlands

Pass & vaccination

För att resa till ett annat EU-land ska din hund eller katt vara id-märkt, antingen med mikro-chip eller tatuering i örat, och ha ett eu-pass. Pass utfärdas på kliniken. Dessutom krävs att djuret är vaccinerat mot rabies (undantaget Norge som för närvarande inte kräver rabiesvaccination för djur från Sverige). Grundvaccinet ges tidigast vid 3 månaders ålder med komplettering efter ett eller tre år beroende på typ av vaccin.  Grundvaccinet ska ges senast 21 dagar innan utresa.

För resa till länder utanför EU finns inga generella krav, det varierar mellan olika länder.

Du får själv kontrollera vilka krav som ställs för det land du reser till. Landets ambassad eller konsulat kan ge dig information. Du behöver också ta reda på vilka regler som gäller för återresa till Sverige från ett land utanför EU. Läs här för utförligare information om vad som gäller:

Jordbruksverket- resa med hundar, katter, illrar 

Kontaktuppgifter till ambassader: Ambassader

Många smittsamma sjukdomar hos hund är är mycket vanligare i andra länder. Det är därför att rekommendera att vaccinera eller förebygga för fler sjukdomar. 

Resa till Norge, Finland (Åland), Storbritannien, Irland och Malta

Till dessa länder krävs även att hunden avmaskas mot dvärgbandmask hos en veterinär 1-5 dagar innan inresa till landet. Avmaskningsmedlet, som ska innehålla Prazikvantel, är receptfritt och köps på apoteket och tas med till veterinären.För katten krävs id-märkning men vare sig pass eller avmaskning.

Information om några av sjukdomarna som kan drabba ditt djur vid utlandsresa:

Leptospiros

är en bakteriesjukdom som är vanlig i Syd-och mellaneuropa. Sjukdomen kan vara livshotande. Leptospiros är en zoonos, dvs en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa om bakterien tränger igenom sår eller slemhinnor. En typisk smittväg är stillastående vatten där infekterade djur har kissat. Bakterien trivs i varm och fuktig miljö. Hundar kan bli mycket sjuka, medan katter inte är speciellt känsliga för leptospirabakterier. 

Ska du resa med din hund till Syd-eller mellaneuropa rekommenderas därför att du vaccinerar din hund mot leptospiros. Grundvaccination görs genom två sprutor med 3-4 veckors mellanrum. Den andra sprutan ska ges senast 3 veckor före avresa. Därefter en gång/år. 

Du kan läsa mer om leptospiros här.

Tropisk hjärtmask

Finns framför allt i södra Europa och smittar via myggor. Hos katt är sjukdomen inte lika vanlig som hos hund. Maskarna växer till i kärlen i djurets lungor. Hjärtmasken är svårbehandlad. Infektionen kan förebyggas med t ex Milbemax och Scalibor halsband som köps receptfritt på apotek. Det finns även receptbelagda preparat som kan skrivas ut av din veterinär.  

Du kan läsa mer om Tropisk hjärtmask här.

Leishmanios

är en parasit som framför allt finns i södra Europa och smittar via nattaktiva sandmyggor (fjärilsmyggor). Inte heller den är lika vanlig hos katt som hund. Hos hund leder infektionen nästan alltid till systemsjukdom och död. Det finns fall där människor misstänks ha smittats via en infekterad hund. Inkubationstiden är lång och det finns ingen behandling som säkert visats bota infekterade hundar från Leishmanios.

Infektionen kan förebyggas med Scalibor halsband som köps receptfritt på apotek. Fullständigt skydd mot myggangrepp är dock inget man kan vara säker på. Det finns även recepetbelagda preparat som kan skrivas ut av din veterinär.  

Du kan läsa mer om Leishmanios här.

Rävens dvärgbandsmask

är en parasit som förekommer i stora delar av Europa. Hundar och katter får inga sjukdomssymtom. Däremot kan människor smittas av infekterade djurHos människa utvecklas parasiten som en svulst i levern vilket är livshotande! Avmaskning med Milbemax rekommenderas därför cirka en gång/månad vid längre vistelse utomlands, eller vid kortare vistelse, innan återrresa till Sverige. 

 Du kan läsa mer om rävens dvärgbandsmask här